Talking Stick - Steven Covey

Werk je regelmatig met groepen als facilitator? Dan is het belangrijk om zo nu en dan een goed gesprek te voeren. Hierbij neem je de tijd om naar elkaar te luisteren en de kracht van een dialoog te ontdekken. Je kunt daarbij gebruik maken van de ‘talking stick’ of evalueren met de moderatiemethode.

Talking stick
Een "
talking stick" (Steven Covey) is een mooi gevormd stuk hout dat je kunt inzetten bij de afronding van een sessie. Je kunt hiervoor ook een steen gebruiken (een "talking stone"). Deze werkvorm komt uit de Indiaanse cultuur, waar de stamoudsten op gezette tijden bij elkaar kwamen om belangrijke zaken met elkaar te bespreken. 

Het werkt heel simpel. Diegene die de stok heeft, krijgt de volle aandacht van de anderen. De andere deelnemers mogen de spreker niet onderbreken. Door dit hulpmiddel is er geen strijd om de aandacht en vallen mensen elkaar niet in de rede. Het biedt de ruimte voor een persoonlijke noot: “Wat heeft deze dag voor mij betekend? Wat neem ik ervan mee?”.

Het werkt als volgt:

  • Deelnemers zitten in een kring in een open ruimte. Er zijn geen tafels.
  • De begeleider legt de talking stick midden in de kring en legt de ‘spelregels’ uit.
  • Als iemand iets wil zeggen pakt een deelnemer de stok. De deelnemers mogen zelf bepalen of ze wel of niet de stok pakken.
  • Wanneer iemand praat met de stok in de hand zijn de anderen stil. Ze mogen niet interrumperen. De spreker krijgt de volle aandacht.
  • Als iemand uitgesproken is mag iemand anders reageren, maar alleen als degene de talking stick verdient.
  • De Talking stick is te verdienen door kort samen te vatten of te parafraseren, wat de spreker heeft gezegt/bedoeld. 
  • Als de spreker de samenvatting accepteert als juist zal hij de talking stick overhandigen.
  • De begeleider kan in het proces ook zelf de stok pakken en iets vertellen.
  • De sessie is afgerond als iedereen aan bod is gekomen die iets wilde zeggen.
  • Het is ook mogelijk de stok rond te laten gaan. Diegene die de stok dan in de hand krijgt kan zelf bepalen of hij of zij iets wil zeggen of niet en vervolgens de stok doorgeven.