Roddelen

Doel
Deelnemers elkaar beter leren kennen en het beeld dat deelnemers over elkaar hebben versterken. Voorwaarde is dat de deelnemers elkaar al enigszins kennen.

Voorbereiding
Geen

Tijdsduur

  • Afhankelijk van de groepsgrootte
  • 5 minuten per deelnemer

Stap 1
Leg uit dat we gaan roddelen. Roddelen is praten over iemand die er niet bij is.

Stap 2
Laat een deelnemer uit de groep zijn/haar stoel omdraaien en een beetje van de groep af gaan zitten. Deze deelnemer mag vanaf nu alleen maar luisteren naar de input van de andere deelnemers.

Stap 3
Zeg tegen de andere deelnemers; "naam persoon is er nu niet en dat geeft ons de gelegenheid om eens even over hem/ haar te praten, vertel mij eens, wie is naam persoon?"

Stel als trainer verdiepingsvragen, vraag om voorbeelden etc. Let erop dat er een juiste balans is tussen positieve en kritische feedback. Richt je vragen op gedrag en eigenschappen. Vraag door naar de effecten. "Je zegt dat naam persoon erg betrokken is, waar merk je dat dan aan?"

Stap 4
Vraag de deelnemer zijn/ haar stoel weer om te draaien. Bespreek vervolgens:

  • Hoe was het om hiernaar te luisteren?
  • Wat viel je op?
  • Wat wist je al?
  • Wat was nieuw?
  • Heeft dit je beeld veranderd etc.?