Museumtoer

Museumtoer: wat is dat?
Het in brainstormvorm beschrijven van de ideale werksituatie, het benoemen van weerstanden of obstakels en het bedenken van mogelijke oplossingen. We creëren als het ware drie verschillende schilderijen waar we allemaal een eigen mening over hebben.
De Museumtoer bestaat uit de volgende vier stappen: 

1. Ideale situatie
In de eerste stap worden de deelnemers in drie groepen verdeeld. Elke groep met het brainstormen over de ideale werksituatie waarbij deze punten worden genoteerd op een flip-over vel met een blauwe stift. 

2. Doorschuiven en bezwaren
De deelnemers schuiven door naar het volgende flip-over vel. Eerst lezen en bespreken ze de input van de voorgaande groep, vervolgens gaan zij zoveel mogelijk bezwaren noemen bij de genoteerde punten. Waarom zou dat niet kunnen, wat staat het andere in de weg, welke mogelijke beren zien zij op de weg? Alle bezwaren, weerstanden en obstakels worden genoteerd, nu met een rode stift. 

3. Doorschuiven en oplossingen
De deelnemers schuiven weer door naar het volgende flip-over vel. Ook nu lezen en bespreken zij de input van de vorige twee groepen. Aansluitend daarop gaan zij zoveel mogelijk oplossingen benoemen om de bezwaren weg te werken. Oplossingen in de eigen cirkel van invloed. 
De oplossingen worden genoteerd met een groene stift. 

4. Terug naar de start en conclusies trekken
Alle groepen schuiven vervolgens weer door naar het vel waar zij begonnen zijn met brainstormen. Alle input wordt aandachtig besproken. 
Vervolgens worden de uitkomsten van de drie rondes besproken en worden gezamenlijk conclusies getrokken.