Mijnenveld

Hulpmiddelen
Veld 6 x 8 vakken (van tevoren uitzetten), tape, flipover, stopwatch en een vel met het veld om aantekeningen te maken.

Werkwijze
De groep wordt verdeeld in twee teams. Daarna maak je in de teams tweetallen. Zoek iemand uit waar je een goed gevoel bij hebt. Team 1 aan ene zijde en Team 2 aan andere zijde veld laten plaats nemen. Je ziet voor je een veld met mijnen (lege vakken). Doel is dat beide teams op de juiste manier de weg naar de overkant weten te vinden, binnen de tijd. De trainer heeft een a4'tje met de vakken waarop de mijnen staan ingetekend. Team 1 begint met hun eerste tweetal. Deelnemer een gaat lopen, vak voor vak, en deelnemer twee geeft instructies. Als de deelnemer op een mijn stapt moet hij terug, vak voor vak, zonder mijnen te raken. Daarna is het eerste tweetal van team 2.

Doel is om als team als eerste in zijn geheel aan de overkant te komen.

Regels

 • De weg naar de overkant vinden
 • Eén voor één de partijen de mogelijkheid bieden om te lopen
 • Communicatie regel: niet praten, indien toch dan krijg je 1 straf minuut
 • Niet langs het veld lopen, indien toch dan krijg je ook een strafminuut
 • Koningssprong toepassen
 • Zelfde weg terug laten lopen (kan ook strafminuten opleveren)
 • Eerste keer wordt de bom geactiveerd (signaal geven)
 • Tweede en volgende keren per keer straf minuut (2 x signaal geven)
 • 40 minuten speeltijd
 • 4 minuten voorbereidingstijd (mag niet naar elkaar toe lopen)
 • Geen gebruik van hulpmiddelen (niets in het veld leggen)
 • Heeft iemand nog vragen ?

Trainer opletten:

 • Twee keer checken hoeveel tijd er nog is en dit melden
 • Iemand bij de flip met kritische blik
 • Einde oefening: de juiste weg op papier laten zien

Nabespreking

 • Wat vonden jullie van deze oefening?                                       
 • Wat waren de afspraken? Voorbereiding? Uitvoering?
 • Waar werd opgelet?
 • Hoe werden de afspraken nagekomen?
 • In hoeverre was er sprake van overleg tijdens de voorbereiding?
 • Wat kun je leren van het maken van fouten?
 • Mag je fouten maken? Wat gebeurt er als je dezelfde fout twee of meer keren maakt? 
 • Hoe had je herhaling van fouten kunnen voorkomen?
 • Wat gebeurt er als iemand een andere weg bewandelt?
 • Wanneer werd er een succes geboekt ? Hoe kwam dat?
 • Wat heb ben jullie hiervan geleerd?
 • Wat ga je anders doen? (soms een stap terug doen om vervolgens voorwaarts te gaan)
 • Wat is de functie van de coach?
 • Wat gebeurt er als iemand initiatief neemt?
 • Hoe is het om soms een stapje terug te doen?

Tot slot:

 • Wat heb je als team geleerd?
 • Waar laat je mensen soms bewust en onbewust fouten maken?
 • Welke voorwaarden hebben jullie nodig om fouten te accepteren?
 • Welke bommen kom je in je eigen kantoor tegen?
 • Wie heeft bij zichzelf of bij een medewerker een fout geconstateerd die geld heeft gekost? (en hoe ben je daarmee omgegaan?)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X