Lateraal denken - Edward de Bono

Lateraal denken: wat is het?
Lateraal denken (of lateral thinking) is een model dat ooit door Edward de Bono is bedacht. Het gaat erom zo te denken dat je van stap A niet noodzakelijkerwijs bij B uitkomt, maar dat er ook nog een zijpad tussen A en C bestaat.


Lateraal denken: hoe doe je dat?

 • Door een probleem anders te formuleren
  Het probleem "we hebben te weinig klanten" kun je ook definiëren als "er zijn te veel concurrenten die dezelfde markt bedienen" of "we maken onszelf te weinig bekend met ons promotiemateriaal" en ga zo maar door. Door het probleem te herdefiniëren komen bijna "vanzelf" oplossingsrichtingen aan het licht.
 • Door een uitdaging te formuleren 
  Dat gaat het gemakkelijkst door bij de gewone en meest normale dingen de vraag te stellen: "waarom doen we dat eigenlijk zo?", "kan het niet anders?" en "wat gebeurt er als we het weglaten?"
 • Door te provoceren
  Neem daartoe iets vanzelfsprekends en zeg daar iets provocerends over. Dat wil zeggen iets tegengestelds, iets wat helemaal niet kan, bijvoorbeeld: "de directie van ons bedrijf bestaat uit mensen uit de onderste regionen van ons bedrijf".
  De kunst is om associaties te bedenken bij het provocerende onderdeel, in dit geval "de onderste regionen". Door vervolgens deze associaties te gebruiken bij het oorspronkelijke begrip ontstaan er ideeën die anders nooit naar boven waren gekomen.
 • Door te associëren met een willekeurig woord
  Dat gaat als volgt: prik een willekeurig woord uit het woordenboek. Bedenk zo veel mogelijk associaties bij dat woord en schrijf die op. Neem vervolgens het oorspronkelijke idee, begrip of vraagstelling, en probeer aan de hand van de associaties met het willekeurige woord tot associaties te komen voor het begrip, idee of vraagstelling dat centraal staat.