Kwaliteitenspel

Doelen

  • Meer bewust worden van je eigen kwaliteiten
  • Feedback geven en ontvangen; vergelijking van je zelfbeeld met het beeld dat anderen van je hebben

Randvoorwaarden

  • Deelnemers kennen elkaar
  • 4 a 5 deelnemers per groepje
  • Kwaliteitskaarten per groepje

Werkwijze

Elke deelnemer ontvangt willekeurig 4 kaarten met een kwaliteit erop. De rest van de kaarten wordt "blind" op een stapeltje gelegd.
Als je aan de beurt bent, neem dan een extra kaart van het stapeltje. Van de 5 kaarten die je nu hebt, leg je de kwaliteit waarvan je vindt dat die het minst bij je past weg. Dit kan op 2 manieren:

De kaart open voor een andere speler neerleggen die volgens jou die kwaliteit bezit. Vertel de reden waarom je dat vindt. De andere speler laat de kaart open voor zich op tafel liggen en vraagt evt. om verheldering. Je kunt de kaart ook onderop de stapel leggen, als je vindt dat je de kaart niet bij een andere speler kwijt kunt. De eerste optie heeft natuurlijk de voorkeur!

Op deze wijze gaat het spel verder totdat het stapeltje kaarten op is of we het samen tijd vinden om te stoppen. Gaandeweg passen de 4 kwaliteiten die je in hebt steeds meer bij jou.

Nabespreken

Leg de kaarten die je in je handen hebt open op tafel en vergelijk ze met de kaarten die voor je liggen (vergelijking van je zelfbeeld en het beeld dat anderen van je hebben).

Bespreek met elkaar die dingen die opvallen:

  • Welke kaart vond je bijvoorbeeld het leukst om te ontvangen? En welke het minst?
  • Welke kaart was lastig om weg te geven?
  • Hoe was het om je keuze toe te lichten?