Korte META-plan oefening

De META-plan oefening: wat is dat?  
Het in brainstormvorm inventariseren van actiepunten en vervolgens het vaststellen van prioriteiten. 
De korte META-plan oefening bestaat uit de volgende vier stappen:

1. Uitgangspunten
De deelnemers worden verdeeld in drie groepen, startend bij een flip-over. De oefening bestaat uit drie rondes en in elke ronde beantwoorden en noteren de deelnemers een andere vraag in relatie tot het thema van de bijeenkomst. 

  • Wat gaat goed en willen we als team/organisatie behouden?
  • Waar hebben we last van en willen we als team/organisatie zo snel mogelijk mee stoppen?
  • Wat missen we en willen we als team/organisatie mee starten? 

Na elke ronde wisselen de deelnemers van flip-over vel.

2. Waarde toekennen
De deelnemers bekijken vervolgens de input op alle vellen en kunnen vervolgens met drie tot vijf stickers waarde toekennen aan de genoemde punten. Naar eigen inzicht kunnen deelnemers alle stickers bij één item plakken, maar ze kunnen deze ook verdelen over de verschillende punten. 

3. Prioriteren
Samen wordt vastgesteld welke items de meeste stickers hebben en dus volgens de groep het meets belangrijk zijn. Op basis hiervan kan een top drie of een top vijf worden vastgesteld. Deze punten worden vervolgens, plenair of in subgroepen, vertaalt naar concrete actiepunten. 

Stel samen vast welke items de meeste stickers hebben en dus volgens de groep het meest belangrijk is. Op basis hiervan wordt een top drie of een top vijf vastgesteld en gaan deelnemers deze punten, plenair of in subgroepen, vertalen naar concrete actiepunten. 

4. Afspraken en uitvoering
Als laatste uitgangspunt geldt dat concrete afspraken moeten worden gemaakt waarbij duidelijk wordt door wie, op welke manier en hoe in de tijd de acties worden uitgevoerd.