Crowdsourcing process in eight steps

Incompany crowdsourcing in 8 stappen

Crowdsourcing is een combinatie van "crowd" en "outsourcing". Door de medewerkers (crowd) verantwoordelijk te maken voor organisatievraagstukken (outsourcing), vergroot u de creativiteit en de kwaliteit van de oplossing. Om dit doel daadwerkelijk te bereiken moet dit proces wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Eén van die voorwaarden is het volgen van een logisch stappenplan. Wij hebben ons stappenplan gebasseerd op 'Crowdsourcing Process in eight steps' van Daren C. Brabham, één van de grondleggers van crowdsourcing.


Incompany crowdsourcing
Ggebaseerd op de eight steps van Daren C. Brabham

1. Company has a problem - Jouw bedrijf, organisatie of instelling heeft een probleem
Tijdens ieder managementoverleg staan ze op de agenda. Vraagstukken waar de organisatie mee worstelt. Ze zijn niet zomaar op te lossen, anders had u dat al lang gedaan. En dat knaagt...

2. Company broadcasts problem - Jij pitcht je vraagstuk
Je kiest ervoor om het vraagstuk de delen met een (grote) groep medewerkers uit eigen organisatie. Omdat je ervan overtuigd bent dat zij over kennis, inzicht en vaardigheden beschikken die kunnen leiden naar de oplossing voor jouw vraagstuk.

3. Crowd is asked to give solutions - Je daagt uw medewerkerkers uit
Vervolgens worden medewerkers in teamverband uitgedaagd om met oplossingen te komen, door gebruik te maken van het inmiddels bewezen concept BrainstormXL. In de BrainstormXL verdiepen de deelnemers zich in het vraagstuk, brainstormen over oplossingen en vertalen deze naar werkbare ideeën voor uw organisatie.

4. Crowd submits solutions - Je medewerkers presenteren hun ideeën
Ieder team presenteert de bedachte oplossing. Afhankelijk van de gekozen variant van BrainstormXL volgen extra rondes. 

5. Crowd vets solutions - Evalueren en beoordelen
Een jury beoordeelt de ingebrachte oplossingen. Deze jury bestaat uit de inbrengers van het vraagstuk, eventueel aangevuld met anderen uit de organisatie of door de medewerkers van BrainstormXL.

6. Company rewards winning solvers - En de winnaar is... 
Het winnende team met de winnende oplossing wordt uiteraard beloond. Met eeuwige roem en een mooie prijs. Samen zoeken we naar een passende beloning.

7. Company owns winning solutions - Uw oplossing!
Na de BrainstormXL beschik je over meerdere oplossingen voor ingebrachte vraagstuk. Oplossingen die direct toepasbaar zijn, aanleiding zijn voor verdere uitwerking om op middellange termijn uitgevoerd te worden of een plek krijgen in toekomstig beleid.

8. Company profits - Profiteren van de uitkomsten
Uiteindelijk is de organisatie de grootste winnaar. Een passende oplossing voor een belangrijk vraagstuk, dat tot stand is gekomen met behulp van uw eigen medewerkers. Dit zorgt voor urgentiebesef, betrokkenheid en draagvlak. Belangrijke voorwaarden voor succes.