Creatief proces

Creatief proces: wat is dat?
Voor velen is een creatief proces zweverig en ongestructureerd. De werkvorm die wij aanbieden biedt structuur en een praktische methode om jouw manier van denken te veranderen. Deze methode stelt je in staat om de creativiteit te ontwikkelen en voor je te laten werken wanneer je dat wilt. 
Het creatieve proces bestaat uit de volgende vier stappen: 

1. Probleemanalyse
Vaak is het eigenlijke probleem slecht of niet handig geformuleerd. Om zo'n valse start te voorkomen is het goed om het probleem op verschillende manieren te herformuleren. Het doel van deze fase is om tot de formulering te komen die het probleem het beste omschrijft.

2. Divergeren
In deze fase staat divergeren en het vinden van zoveel mogelijk oplossingen voor een probleem via onorthodoxe of onlogische methoden centraal. Het probleem wordt niet rechtstreeks, maar via zij-ingangen opgelost. Uitgangspunt is: bekijk het eens van een andere kant.

Een belangrijke grondregel is het uitstellen van kritiek. Creatief denken kenmerkt zich door het openstaan voor onlogische gedachtesprongen en voor gedachten, die zich toevallig aan ons opdringen.

3. Convergeren
De derde stap is het convergeren. De geselecteerde ideeën worden verrijkt en via rationele technieken naar de realiteit vertaald. Deze fase eindigt met een shortlist aan ideeën.

4. Realiseren ideeën
In deze fase staat het daadwerkelijk realiseren van ideeën centraal.