Werkvormen

In onze workshops en brainstormsessies maken we gebruik van diverse werkvormen.
Het helpt ons en de deelnemers:

  • Om het ijs te breken en nader kennis te maken.
    Om goed te kunnen brainstormen en de creativiteit aan te spreken moeten de deelnemers zich op hun gemak en vrij voelen. Door specifieke werkvormen bij de start in te zetten, leren de deelnemers elkaar beter kennen, wordt er met elkaar gelachen en ervaren ze het effect van denken in oplossingen in plaats van denken in beperkingen.
  • Om te kunnen experimenteren met nieuw gedrag en en nieuwe methodes.
    We hanteren een aantal basisprincipes zoals "accepteren wat er gebeurt", "niet bang zijn om fouten te maken" en "de ander laten schitteren". Dit zijn de leidende principes bij improvisatie- en theatersport. Ze zorgen ervoor dat de deelnemers open en flexibel aan een training, wortkshop of event deelnemen. Er ontstaat onderling meer verbinding, synergie, lef, en plezier. Dit heeft een positief effect op de worskhop of brainstorm.
  • Om veel informatie, kennis en praktijkervaringen uit de groep te halen.
    Het voordeel is dat we zo het programma nog beter kunnen laten aansluiten bij de behoefte van de groep en dat we hiermee de professionaliteit van de deelnemers serieus nemen. Er zit vaak veel kennis en ervaring bij de deelnemers en wij geven ze daar graag het podium voor.

Onze werkvormen zijn vaak gebaseerd op improvisatietechnieken en technieken uit de theatersport. Deze bieden ons een schat aan werkvormen die deelnemers leren kijken naar en laten experimenteren met houding en gedrag.