Universiteit Wageningen - Redeneren van Buiten naar Binnen

De businessunit PPO-AGV van Wageningen UR te Lelystad is al 10 jaar intensief bezig met de cultuurverandering van overheidsorganisatie naar marktorganisatie. Daarbij is aandacht besteed aan acquisitievaardigheden, feedback en samenwerking. Een nieuw jaarthema waar de businessunit aandacht aan wil schenken is "het Redeneren van Buiten naar Binnen" en dus minder te redeneren vanuit het eigen aanbod. 

Aan de BrainstormXL deden 100 medewerkers (onderzoekers en ondersteuners) van de PPO-AGV mee en zij zijn op zoek gegaan naar creatieve oplossingen voor budgetten. 

De dag is afgesloten met onze Improvisatie Musical waarbij op een interactieve manier de dag en gecreëerde oplossingen werden samengevat in sketches en geïmproviseerde liedjes.