Tomin Groep - Van Praktijkopleider tot Coach

Aan dit programma deden 40 leidinggevenden van de Tomin groep mee en het doel was om op een meer coachende manier leiding te geven.
De BrainstormXL hebben we ingezet als start van het traject, waarbij de deelnemers zelf verantwoordelijkheid namen voor het nieuwe profiel van een coachende leider. Tijdens de brainstorm zijn teams, in een competitie, uitgedaagd om het beste idee te vinden op de vraag: 

"Hoe kunnen we als Tomin groep beter en sneller inspelen op een nieuwe groep medewerkers?"

In drie stappen zijn de teams van een globaal idee naar een praktische toepassing gekomen en is dit het uitgangspunt geweest voor het trainingstraject.