Hoogvliet Supermarkten - Meest klantgerichte supermarkt

Hoogvliet heeft de ambitie om continu de verwachtingen van haar klanten te overtreffen. In de missie van Hoogvliet is dit als volgt verwoord; "Dat klanten méér dan tevreden moeten zijn". 

Om hiertoe een aanzet te geven hebben we 400 leidingevenden één dag (4 maal een dag met 100 leidinggevenden) uitgedaagd op een vijftal thema's rond de visie van "WIJ HOOGVLIET" en "DE K8CHT VAN HOOGVLIET".

Gedurende deze 4 dagen zijn directie en management in de rol van uitdager (opdrachtgever) gekropen en vormden zich uit de 100 leidinggevenden, 10 adviesbureaus voor één dag. Tijdens de dag konden de adviesbureaus sparren met directie en management, hun ideeën toetsen, aanvullende informatie vragen en de adviezen pitchen. Aan het einde van elke dag is er een winnend idee gekozen door de jury van Hoogvliet, met de concrete toezegging voor implementatie van het idee.