Gemeente Vlaardingen - Teamkwaliteitn en samenwerken

Jaarlijks organiseert de Gemeente Vlaardingen voor haar projectleiders een dag waarop ruimte is voor reflectie, deskundigheidsbevordering en plezier. Eigenlijk een cadeautje! Ongeveer 20 projectleiders namen deel aan de BrainstormXL met de volgende uitdaging: "Hoe kunnen we de kwaliteiten binnen ons team nog beter tot hun recht laten komen en hoe maken we hier dan optimaal gebruik van?" Het winnende team bedacht de kwaliteitenkaart.

"Alle terugkoppeling die ik krijg zijn positief. Een aantal mensen zijn nog steeds chagrijnig dat ze niet gewonnen hebben. Vorige week is de dag ook besproken in de regiegroep projectmatig werken en hebben we besloten om de kwaliteitenkaart ook daadwerkelijk in te voeren."
Peter de Block
Hoofd voorbereiding & realisatie gemeente Vlaardingen