Over veranderingen, de crisis en motivatie


"Het mooie van het verleden is dat het al voorbij is" 
 
We zijn benieuwd naar welk onderschrift jij voor deze foto bedenkt! Stuur jouw idee naar info@brainstormxl.nl en zie jouw vermelding terug in de volgende weekly!
Twitter
Website
 
Minder dan 10% van de medewerkers is echt betrokken!

Als ik de voorspelling zie en de stemming tijdens de vele nieuwjaarsborrels goed interpreteer, staan de lichten weer op groen? Als zoveel mensen roepen dat het beter gaat dan zal het wel zo zijn. We hebben het ergste achter de rug en het wordt weer tijd om vooruit te kijken en te denken aan groei en investeren. Maar wat hebben de afgelopen jaren van bezuinigen, krimp, afvloeiing en veranderingen gedaan met de verhouding tussen de organisatie en haar medewerkers?

 
Blog door Marco de Vos - partner in BrainstormXL
Niet veel goeds vrees ik. En dat wordt nog eens bevestigd door het onderzoeksinstituut Gallup. Motivatie van medewerkers is wereldwijd een probleem, zeker de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen. Nederland loopt zelfs nog wat achter op de rest van de ontwikkelde landen. Het onderzoek ging uit van drie categorieën medewerkers:
  1. betrokken medewerkers
  2. niet betrokken medewerkers
  3. actief niet betrokken medewerkers
De resultaten wereldwijd zijn respectievelijk 13%, 63% en 24%. Van de Nederlandse medewerkers is maar 9% aan te merken als betrokken, 80% niet betrokken en 11% actief niet betrokken. 

Betrokkenheid zien ze in de onderzoek als het hebben van "passie voor je werk, verbondenheid met het bedrijf en met innovaties het bedrijf vooruit helpen". Maar waarom is dat zo laag. Daar geeft het onderzoek geen uitsluitsel over.
Dat een groot deel van de medewerkers niet betrokken is, is niet nieuw. Dat was voor de crisis ook al zo, en misschien wel altijd zo geweest. Maar nu lijkt het wel erg laag. Mijn eigen interpretatie is dat de verhouding tussen organisaties en medewerkers nu verre van optimaal is. De balans is door de crisis in toenemende mate verstoord en er worden meer signalen aan de werknemers gegeven die de balans door laten slaan richting het organisatiebelang. Logisch in een lastige tijd waarin we als bedrijf proberen overeind te blijven.

De negatieve bijvangst is echter wel dat een deel van de medewerkers mentaal is afgehaakt, zich onveilig voelt na reorganisatie en ontslagrondes, risico's mijden en zich wel twee keer bedenken om de sombere arbeidsmarkt te bezoeken.

Hoogste tijd dus om het licht op groen te zetten voor een gezondere balans, de puinhopen achter ons te laten en te investeren in het herstel van loyaliteit, creativiteit en vertrouwen van uw medewerkers.
 
Share
Tweet
Forward to Friend
 

Weekly van 6 januari (link)
Als je het kunt dromen, dan kun je het doen."IJsfabrikant vindt nieuwe bron voor ijsstokjes" - Ben Kosters"Toegenomen populariteit kerstvuren leidt tot schaarste bruikbaar droog hout" - Agnes de Bondt