BrainstormXL 60 Watt

De BrainstormXL 60 Watt in het kort: 

  • Een langere periode brainstormen met een grote groep (tot 300 deelnemers)
  • Met complexe thema's uit eigen organisatie aan de slag
  • Verantwoordelijkheden delen voor de oplossingen
  • Een grote uitdaging met een concreet resultaat

Deze BrainstormXL duurt enkele weken met verschillende bijeenkomsten voor het pitchen, presenteren en het uitwisselen van informatie. Deze vorm wordt vooral ingezet bij complexe vraagstukken waarbij veel informatie en onderzoek nodig is.


Hoe ziet zo'n BrainstormXL eruit? 
Deelnemers van de BrainstormXL kruipen in de huid van een adviseur en als adviesteams werken ze samen aan een bruikbaar advies voor het complexe organisatievraagstuk. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de uitdaging gepressenteerd en worden de teams samengesteld. De teams krijgen de tijd om de uitdager vragen te stellen en gelegenheid om hun eerste oplossingsrichting aan de uitdager te toetsen. Aan het einde van deze eerste bijeenkomst maken de teams afpraken hoe zij de komende weken verder gaan met de uitwerking van hun oplossing. In de periode tot de volgende plenaire bijeenkomst kunnen de teams de uitdager nog enkele malen consulteren.

De tweede plenaire sessie start met de presentaties van de groepen aan de uitdager. Na het beraad krijgen de teams feedback en een opdracht voor de een nadere uitwerking van de oplossingen.

De derde en finale bijeenkomst start wederom met de presentaties van de teams, vervolgens beslist de uitdager wat uiteindelijk het idee is waarmee de organisatie aan de slag gaat. 


Rendement
Onze ervaring leert dat deze werkwijze niet alleen een hoog leerrendement bij de deelnemers oplevert, maar vooral ook een verrassend, realistisch en bruikbaar plan geeft dat na deze periode kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Zo heeft de organisatie na het inzetten van deze BrainstormXL een concreet- en werkbaar plan in handen dat uit de praktijk komt en op draagvlak kan rekenen.