BrainstormXL 40 Watt

De BrainstormXL 40 Watt in het kort: 

  • Een dag brainstormen met een grote groep (tot 300 deelnemers)
  • Met actuele thema's uit eigen organisatie aan de slag
  • Verantwoordelijkheden delen voor de oplossingen
  • Een dag plezier en uitdaging met een concreet resultaat


Hoe ziet zo'n BrainstormXL eruit?
Tijdens deze dag kruipen deelnemers in teamverband in de huid van een adivseur. Als adviseurs voor één dag worden oplossingen ontwikkelt voor meerdere uitdagingen van "klanten". Deze klanten kunnen ook interne collega's, zoals managemente en directie, zijn die een actueel vraagstuk hebben. Elke klant of uitdager zal aan het begin van de BrainstormXL het vraagstuk pitchen, waarna de teams gaan werken aan de oplossingsrichting. Om een bruikbaar advies te kunnen schrijven kunnen teams werkbezoeken maken met de uitdager, zodat ze inzicht krijgen in achtergrondinforamtie. De uiteindelijke adviezen worden worden aan de klant gepresenteerd. Na de presentaties volgen feedbackrondes, evaluaties en een prijsuitreiking voor het beste advies.


Rendement
Onze ervaring leert dat deze werkwijze niet alleen een hoog leerrendement bij de deelnemers oplevert, maar vooral ook een verrassend, realistisch en bruikbaar plan geeft dat na deze dag kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Zo heeft de organisatie aan het einde van de dag een concreet- en werkbaar plan in handen dat uit de praktijk komt en op draagvlak kan rekenen.