BrainstormXL 20 Watt

De BrainstormXL 20 Watt in het kort:

  • Een dagdeel brainstormen met een goep van 15 tot 80 deelnemers
  • Met actuele thema’s uit eigen organisatie aan de slag
  • Samenwerken richting een oplossing
  • Aanzet geven tot implementatie van de oplossing 


Hoe ziet zo'n BrainstormXL eruit? 
De BrainstormXL 20 Watt kent een zogenaamd trechter model. In drie hoofdfasen gaan teams de strijd aan om het beste idee voor een uitdaging te leveren. Na elke fase presenteren teams hun ideeën in een pitch en beoordeelt de uitdager welk team het beste idee ontwikkelt heeft. Daaruit volgt een nieuwe uitdaging, waarin alle teams dit idee verder gaan uitwerken. Het resultaat aan het einde van dit dagdeel is dat iedereen heeft meegedacht en meegewerkt aan een oplossing. Daarnaast ligt er niet alleen een idee, maar ook een concreet plan van aanpak. 

De 3 hoofdfasen in de BrainstromXL 20 Watt: 

  • Oplossing: de teams gaan aan de slag om een oplossing te zoeken voor de uitdaging, binnen de gestelde kaders
  • Verdieping: alle teams werken de gekozen oplossingsrichting uit naar een concreet idee
  • Realisatie: het beste idee wordt nu in een concreet plan van aanpak gegoten. 


Rendement
Onze ervaring leert dat deze werkwijze niet alleen een hoog leerrendement bij de deelnemers oplevert, maar vooral ook een verrassend, realistisch en bruikbaar plan geeft dat na deze dag kan worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Zo heeft de organisatie aan het einde van de dag een concreet- en werkbaar plan in handen dat uit de praktijk komt en op draagvlak kan rekenen.